70 procent fullt vaccinerade

Vaccin Mallorca

foto: Ultima Hora

På Balearerna finns 1 034 867 invånare som är över 12 år. Nu har 70% av dom fått sina två sprutor mot covid-19.

Vaccineringen startade 27 december här liksom i resten av landet och åtta månader senare har man uppnått så kallad flockimmunitet.

Av de som är över 80 år eller äldre är 100% vaccinerade. I åldersgrupperna mellan 60 – 79 har knappt 90% två sprutor.

I alla lägre åldrar (mellan 16 – 59 år) har mellan 56 – 86% fått sina dubbla injektioner.

Även den yngsta gruppen som har erbjudits vaccinering (ungdomar 12 – 15 år) har visat stort intresse och 56% har tagit sin första spruta.

Till detta kan man lägga de 37 000 som har blivit smittade av covid-19 under det senaste halvåret och därför inte fått något vaccin.

Först efter sex månader efter sjukdomen kan man få sin första injektion.