Airbnb slipper böter

Airbnb Mallorca

Sedan början av förra året är nätbaserade förmedlare av bostäder på Balearerna som Airbnb, Tripadvisor och Homeaway skyldiga att rapportera alla transaktioner till skattemyndigheten.

Som förmedlare via nätet gavs de ett vidare ansvar uttryckt i lag.

De skulle också kolla upp att annonsören verkligen hade turistlicens. Publicerade nätbolagen annonser från bostadsägare som saknade licens, då väntade böter. Upp till 300 000 euro.

Så är lagen skriven.

Men Airbnb, Tripadvisor och Homeaway släppte fram annonser från uthyrare utan att kontrollera deras licenser. Varpå de bötfälldes. Tripadvisor betalade direkt, Homeaway i omgångar och Airbnb nekade blankt.

Då fick Airbnb en böteslapp på 300 000 euro som de fortsatte att protestera mot. Så ärendet hamnade i domstol.

Och nu har Balearernas högsta domstol underkänt regionregeringens krav och helt friat Airbnb. Med motiveringen att bolaget bara tillhandahåller en teknisk plattform för annonsörerna och uppgiften är inte att kolla om licens finns.

Beslutet bygger på EU-domstolens motiv för friande dom i ett liknande ärende i Frankrike.

Upprördheten över domslutet är stor hos öarnas turistminister, Palmas hyresgästförening och miljövänner. Syftet med lagen är ju att stoppa skattesmitare och undanröja osund konkurrens.

Så nu tänker Balearernas turistminister ta ärendet vidare till Spaniens högsta domstol.