Förslag om ändrad tidszon

Under andra världskriget anpassade Franco Spaniens tidszon efter Centraleuropeisk tid. Sedan dess har Spanien haft fel tidszon om man tar hänsyn till dess geografiska läge. Spanska folkvalda vill nu att Spanien ansluter sig Västeuropas tidszon för att få en mer naturlig dygnsrytm. Detta skulle föra med sig att Spanien får en ökad produktivitet, sänkta energikostnader och bättre möjligheter att kombinera arbete och familjeliv.

Om den spanska regeringen accepterar förslaget skulle det innebära att klockorna vrids tillbaka en timme. Men fler ändringar finns i förslaget. Bland annat ändrade arbetstider där siestan tas bort. För spanjorerna skulle det innebära en drastisk förändring av livsstil, tidigare middagar och mindre antal sena uppesittarkvällar. 

Förslaget innebär följande förändringar:

1. Vrida klockan tillbaka en timme

Som det ser ut nu tvingas spanjorerna stiga upp för ”tidigt”. Eftersom de inte följer sin naturliga dygnsrytm blir konsekvensen att spanjorerna känner sig tröttare än de borde vara.

2. Förändrade arbetstider

Siestan skulle tas bort och man skulle anpassa arbetstiderna efter västerländska tider. Som det är nu jobbar många mellan  9:00 och 14:00 och från 17:00 till 20:00. Vissa börjar lite senare och slutar senare. Enligt förslaget skulle man kunna börja jobbet mellan 07:30 och 09:00 och sluta mellan 16:30 och 18:00. Som senast skulle man alltså sluta klockan 18.00. Arbetstiden blir mer därmed mer intensiv  med en timmes lunch och mindre raster.

3. Ändrad Prime Time

TV-nyheterna skulle visas tidigare. Som det är nu visas de flesta nyhetsprogrammen klockan 21.00.

4. Ändrad skoltid som anpassas efter arbetstiden
Skolan skulle börja lite senare och det skulle införas fler extraaktiviteter för barnen så att föräldrar som inte slutar klockan 14.00 kan hämta sina barn. Även skolkalendern skulle anpassas.

5. Jämställd föräldraledighet

Pappaledigheten bör förlängas från två till minst fyra veckor. Föräldraledigheten kan eventuellt komma att ändras från 16 till 32 veckor.

Alfonso Alonso, talesman för PP i den spanska kongressen, uttalade sig i torsdags om de nuvarande spanska arbetstiderna.  ”Alla känner till svårigheten att kombinera familjeliv med ett kontor som aldrig stänger och ett schema som ständigt ändras . Det är ett nationellt problem som inte leder till bättre livskvalitet.”

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS