Ärkehertigen

Ärkehertigen Ludwig Salvator föddes i Florens 1847 och dog på familjeslottet i Bayern 1915. Hundraårsdagen av hans död kommer att få stor uppmärksamhet på Mallorca.

Varför?

Salvator kan enklast beskrivas som en tidig miljöaktivist med sin livsgärning förlagd till Mallorca. Hans bidrag till den mallorkinska kulturen kan knappast överskattas.

Vem var då denne entusiast för öns miljö, djurliv och kultur?

Salvator var kusin med kejsare Franz Joseph av Habsburg och ärkehertig av Toscana. Han kom till Mallorca 1867 och blev, som vi alla, betagen av öns skönhet, slog sig ned i närheten av Deía och köpte upp stora markområden. Allt i syfte att bevara flora och fauna.

Under årtionden levde han här ett rikt intellektuellt liv och skrev ett imponerande verk om Balearerna, Die Balearen, som omfattar hela 7 volymer och som tog 22 år att avsluta. I dessa böcker beskriver han djur, växter och landskap men även befolkningen, dess historia, sånger och dikter. Och öns klimat!

Salvator lockade många av sina intellektuella vänner till Mallorca och han anses vara en förgrundsfigur för turismen. För de insatserna utsågs han till hedersordförande i Fomento del Turismo (Mallorcas Turistråd).

28 februari öppnade på Casal Solleric i Palma en utställning över ärkehertigens liv och gärning. Här visas även mindre kända sidor av denne kulturpersonlighet.

Ludwig Salvator ligger begravd i Wien.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS