Åtgärder efter San Llorenç

San Lorenc Mallorca

Foto: Ultima Hora

Minister Catalina Cladera i regionregeringen på Balearerna har presenterat sin analys av översvämningskatastrofen i Sant Llorenç i oktober förra året då 13 människor miste livet.

Och pekat på åtgärder som behöver vara på plats för att undvika en upprepning. Eller i vart fall lindra konsekvenserna.

Några axplock.

Fler utbildade för professionella insatser vid katastrofer. Modern övervakningsutrustning som drönare. Snabbare information till boende i områden i riskzonen. Samordning av larmcentraler och en helikopter i beredskap för akuta insatser.

Fast allra viktigast är att ansvaret för alla insatser vid katastrofer blir tydligt. Den uppgiften vill Cladera lägga hos en nyinrättad statlig organisation.

Rapporten berättar om en katastrof som är svår att ta in.

Inom loppet av en timme föll så mycket regn att marken inte längre kunde suga upp vattenmassorna. Det betydde också att kanalen (torrent) vid Sant Llorenç, som skulle leda bort vattnet, kollapsade.

På 15 minuter steg vattenströmmen från 70 kubikmeter per sekund till över 500 kubikmeter och nådde en hastighet av 50 kilometer i timmen.

Skyfallen var geografiskt helt koncentrerade till Sant Llorenç.

Byn och dess omedelbara omgivning fick under eftermiddagen och kvällen 240 millimeter regn. Sju kilometer längre bort i Manacor föll under samma tid bara 23 millimeter.

I stormens spår följde raserade hus, vägar, broar, elnät och stationer för telenätet.

Rapporten hyllar också räddningspersonalens insatser som den beskriver som ”mycket bra, snabb och väl avvägd”.