Åtgärder mot oliv-ebola

Bild: EFSA

För ett år sedan upptäcktes att bakterien Xylella fastidiosa hade angripit träd på Mallorca.

Bakterien går först på bladen, sedan stammen och tillslut på rötterna, innan trädet dör. Hittills har man inte hittat ett bekämpningsmedel.

I ett försöka stoppa smittan avverkade myndigheten på Balearerna alla träd i en radie av 100 meter från de smittade träden. Drygt 2 000 träd har avverkats men fler växter hade ändå drabbats.

Balearerna har därefter delats in i 5 600 olika områden för provtagning och kontroll.

Drygt 2 000 prov har tagits på misstänkta växter. Per sista augusti har myndigheten hittat 431 angripna växter, varav 280 på Mallorca. Bakterien angriper inte bara oliv- och körsbärsträd, utan även mandelträd och vinrankor.

”Oliv-ebola” drabbade Italien i en större omfattning under 2013. En miljon träd har avverkats på stora områden i Apulien för att hindra fortsatt spridning.

I Kalifornien har man haft bakterien sedan slutet på 1800-talet och lärt sig hantera den.

Spanska jordbruksdepartementet har diskuterat åtgärder med EU. Tillsammans har man beslutat att inte använda den metoden som användes i Italien, där all växlighet togs bort inom ett mycket stort område.

På Balearerna vill man försöka isolera den drabbade växten. Man gör det genom att ta bort växten och att bränna all annan växtlighet inom en radie på 100 meter.

Balearernas Universitet (UIB) har tillsammans med EUs myndighet för livsmedelsäkerhet (Efsa) inbjudit till en konferens på Mallorca 13 – 15 november.  Då ska man diskutera hur man ska hantera problemet Xylella fastidiosa och gå igenom långt forskningen på området har kommit.

 

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS