Avstår inte utlandsresan

De flesta av oss kan tänka sig att ändra sina vanor för att minska klimatpåverkan.

Utom när det gäller utlandsresor.

Intressant information just nu när de flesta sitter och bokar sina semesterresor.

Att vi inte vill avstå utlandsresan framkom i en undersökning som reseföretaget Ticket har låtit Sifo göra.

Hela 96% av oss är beredda att förändra vårt beteende för att minska klimatpåverkan. Framför allt är vi beredd att betala lite mer eller få en mindre bekväm vardag. Att vi sorterar sopor, köper närodlat, äter mindre kött, åker kollektivt och använder mindre engångsprodukter är några exempel.

Dessutom kan nästan 25% av oss tänka sig att avstå från att flyga inrikes, men däremot kan bara 10% tänka sig avstå från att flyga utomlands.

De flesta svenskar reser utomlands en eller max två gånger per år, det vill man fortsätta med. Utlandsresan ger mer än själva transporten. Man kan umgås, njuta av sol och värme, uppleva nya saker och vidga sina vyer.

Vi har lättast att tänka oss ett förändrat beteende när det gäller sopsortering och minska vårt användande av plast.

Men sen skiljer vi oss åt.

Vilka uppoffringar man är beredd att göra för klimatet varierar med ålder, kön och bostadsort.

Att begränsa sitt köttätande är mest troligt bland kvinnliga storstadsbor. Sopsortera vill inte unga människor i åldern 18 – 30 år göra, däremot kan de tänka sig att avstå att flyga inrikes.