Bankfusion ger färre kontor

Bankfusion Mallorca

Foto: Ultima Hora

De två spanska storbankerna CaixaBank och Bankia sitter i förhandlingar om ett samgående. Tillsammans har de idag knappt 7 000 kontor spridda över landet och 50 000 anställda.

Blir avsikten att slå sig samman verklighet, så får det konsekvenser även för Balearerna.

Den nya bankens marknadsandel på öarna blir strax över 50 procent. En dominans på marknaden som gör att kritiker till fusionen varnar för mindre konkurrens.

De bankanställdas fackföreningar på Balearerna är inte heller glada över en sammanslagning. De fruktar att fusionen leder till nedstängningar av kontor och uppsägningar av personal.

En välgrundad oro hos facken.

I spåren av coronan har även affärerna för bankerna minskat och därför kan fusionen också ses som en anpassning till krympande efterfrågan på banktjänster.

Och då behövs inte lika många banktjänstemän och kontor. Ett av syftena med ett samgående är ju att kapa kostnader och höja effektiviteten.

Bli mer lönsamma med andra ord. För pandemin har satt djupa spår i bankernas resultat. Deras sammanlagda vinst första halvåret i år blev 347 miljoner euro jämfört med en miljard samma period 2019. Ett vinsttapp med 65 procent.

CaixaBank och Bankia har idag 280 kontor på Balearerna, vilket är drygt 70 procent av alla bankkontor här.