Båtflyktingar till Mallorca

Batflykting Mallorca

Under två dagar har 235 flyktingar i sexton båtar stigit i land på Balearerna. De flesta på Mallorca. Människor som utsatt sig för livsfara för att få en nystart i Europa. Ombord fanns även mycket små barn.

Under året har Mallorca hittills tagit emot 650 flyktingar som strandat i ett femtiotal båtar.

För öns myndigheter kommer de många flyende som en stor överraskning. Då båtfolket inte själva kan välja destination är misstanken att gängen som styr verksamheten ser ön som en ny kanal för inslussning till Europa.

Den akuta insatsen är att ge adekvat sjukvård då många är i mycket dålig kondition efter den långa sjöresan. Lyckligtvis är bara en handfull smittade av corona och därför direkt satta i karantän.

Den uppblossande smittan på ön gör att platser saknas för temporär internering av emigranterna. De har därför förts över till fastlandet, varifrån de flesta vill söka sig vidare ut i Europa.