Bättre betalare

Betala Mallorca

Creative Commons CC0

Företagen på Balearerna betalar sina fakturor mer och mer punktligt.

Det innebär att 90% betalar inom 30 dagar eller tidigare. Väntar leverantören ytterligare 30 – 60 dagar kommer fler att betala (+1,5%).

Viljan och förmågan att betala i tid varierar från bransch till bransch. Minst försenad är tillverkningsindustri, kommunikation och undervisning.

Sämst är kommunala och statliga företag och organisationer.

I hela landet har det också blivit bättre med betalningen.

Av de spanska företagen betalar 93% i tid eller inom 30 dagar. Och 97% har betalt när det har gått ytterligare 30 dagar efter förfallodagen.

Bäst betalare finns i de norra delarna av landet, Baskien, Aragon, La Rioja och Navarra.

De stora företagen betalar senare än de små.

Undersökningen har gjorts av Informa D&B på 400 000 spanska företag.