Bättre för fotgängare i Palma

I Palma används vägarna av 941 000 fordon varje dag, ett antal som ökar varje år. Kommunfullmäktige vill vidta åtgärder så att minskning sker med åtminstone 45 000 fordon per dag.

Föreslagna åtgärder är:

– Öka användandet av kommunala transporter med 13%. Det ska ske genom fler och snabbare bussar och tåg. Dessutom tätare mellan hållplatserna.

– Öka parkeringsavgifterna och ge mera plats för fotgängare.

– Bygga nya cykelbanor över hela staden och stödja all typ av cykling.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS