Båtturismen ska regleras

Kryssningsfartyg Mallorca

Foto: Ultima Hora

2010 kom 1,3 miljoner turister med 523 kryssningsfartyg till Palma. De följande nio åren växte intresset för kryssningar kraftigt och förra året steg 2,2 miljoner i land. För sightseeing, shopping och restaurangbesök.

Om båtturisterna ökade med 70 procent så blev antalet fartyg ”bara” 13 procent fler. Med ett viktigt tillägg – de blev större och kunde vid varje stopp släppa i land fler passagerare.

Då de dessutom klumpade ihop sig under sommarens högsäsong kunde fem, sex jättebåtar låta 15 – 20 000 personer njuta av Palma under några få timmar.

Det blev trångt på gator och torg.

Nu har ansvariga ministrar för Balearernas turism och miljö krävt – och fått gehör – för en reglering av båtturismen. Deras motpart vid förhandlingsbordet är hamnens ägare, statliga La Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

Uppgiften är att anpassa regionregeringens intresse av en uthållig och miljövänlig båtturism till APB:s intresse av en lönsam hamn.

Rederierna och reseföretagen har redan beslutade rutter med stopp i Palma fram till 2022. Som fått klartecken från APB. Inget att ändra på.

Nu gäller i fortsättningen att rederierna får anmäla sitt intresse för Palma som en av destinationerna efter 1 januari 2022. Utan att APB binder upp sig. Tidigare har klartecknet för dockning varit en formsak.

Under tiden ska regionregering, APB och internationella rederiföreningen komma överens om en uthållig modell med miljöprofil för båtturismen.