Besök av Galeón Andalucía

Galeon Andalucia

Till Palmas hamn, Club de Mar, kommer en kopia av ett segelfartyg – en galeon.

Det är ett tre-mastat fartyg byggt i pinje och ek, med fem däck och hela 55 meter långt. När alla sju segel är på plats blir ytan nästan 1000 kvm.

Galeón Andalucía är i Palma 13-23 februari och tar emot besök varje dag mellan 10 – 18.30. Möjlighet till guidning finns, liksom familjebiljetter. All info hittar du här.

Galeonen användes under cirka 200 år från 1500-talet och framåt. Fartyget kunde ta en stor last och användes för transporterna mellan Spanien, USA och kolonierna i Sydamerika.

Från Spanien bestod lasten av olivolja, vin, kläder, tyg, vapen och verktyg. Tillbaka var det lite tyngre varor, främst guld och silver.