BiciPalma utökar

BiciPalma

foto: Ultima Hora

Palma kommun ska köpa 800 nya cyklar för sin uthyrning i BiciPalma. Cirka en tredjedel kommer att vara elektriska. Uthyrningen är ett miljövänligt alternativ att ta sig fram i Palma.

Antalet cykelstationer kommer att öka från dagens 37 till 72, där cykeln både hämtas och lämnas.

Porto Pi, El Terreno, Son Armadans, Son Cotoner och Rafael Vell är några av de stadsdelar som nu får nya stationer.

Tanken är att systemet ska användas för korta transporter inom kommunen. Första halvtimmen är gratis sedan kostar det 0,5 euros per halvtimme tills du når 2 timmar, därefter är det 3 euro per påbörjad timme. Missar du att lämna tillbaka cykeln inom 24 timmar får du en avgift på 150 euro.

Du kan läsa mer och registrera dig på BiciPalmas hemsida.

Cykeluthyrningen har nu funnits i 10 år och behöver både förnyas och utvecklas enligt Palmas borgmästare José Hila. Under nästa år kommer utbyggnaden att vara klar.