Bostadsmarknaden på Mallorca och i Spanien

Stefan Wiezell som är ansvarig för Fastighetsbyrån Mallorca ger en kort information om utvecklingen av bostadsmarknaden

Nya siffror visar att de spanska bostadspriserna i genomsnitt steg med 1,7% under andra kvartalet i år jämfört med det första. Under de senaste tolv månaderna har  priserna i Spanien stigit med 0,8%, för första gången sedan 2008.

Tittar man mer specifikt på Mallorca stiger priserna för andra året i rad. Det finns de som säger att Mallorca är en indikator på hur fastighetspriserna kommer att utvecklas framöver i Spanien. Om detta stämmer är för tidigt att säga men tittar vi på Mallorca har priserna stigit med 0,6% under de senaste 12 månaderna. Något mindre än för Spanien totalt sett.

En av anledningarna till det kan vara att Mallorcas totala nedgång har varit mindre än riket i övrigt. Ser man på hur prisnedgången sett ut i Spanien sedan 2007 ligger den på cirka 40% och tittar vi enbart på Mallorca är nedgången 31% sedan 2007.

Det är flera faktorer som påverkat att Mallorca har klarat sig bättre än andra regioner i Spanien. En är att flera nyproduktioner har fått rätt marknadspris från början. En annan är att det finns många utländska köpare. Intresset att köpa en bostad på Mallorca fortsätter att stiga. Antalet sålda bostäder har ökat med 5% på årsbasis.

Text: Stefan Wiezell

image (7)

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS