Bråk om Sóllertunneln

foto: Ultima Hora

I februari i år gick Consell de Mallorca (landstinget) ut med ett löfte att tunneln till Sóller skulle bli gratis för alla från 1 september 2017.

Driften av tunneln sköts av ett konsortium, Globalvia. De har ansvarat för tunneln sedan starten och har avtal till och med 2022.

Nu har förhandlarna från landstinget och Globalvia stött på problem.

Parterna har olika åsikter om värdet på driften av tunneln!

Landstinget har låtit göra en undersökning av tunneln. Den pekar på ett stort renoveringsbehov. Mycket har hänt inom till exempel luftreningen sedan tunneln öppnade 1997.

Consell de Mallorca har den uppfattningen att tunneln behöver renoveras ordentligt efter 20 års utnyttjande. Deras bud på 17,4 miljoner är anpassat till renoveringsbehovet och till att konsortiet inte får in några tunnelavgifter för återstående kontraktstiden.

Globalvia å sin sida säger att man vill ha 31 miljoner euro som kompensation för att bryta avtalet i förtid. Och den undersökning av tunneln som landstinget har gjort är full av fel.

Idag står turisterna för 75% av inkomsterna från tunneln eftersom de bofasta i Sóller har reducerade avgifter.

Vi får nog räkna med att betala tunnelavgiften även i höst.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS