Bränder på Balearerna

Under årets första åtta månader har det varit 66 skogsbränder på Balearerna, som tillsammans har omfattat 109 hektar mark. Ytan är redan dubbelt så stor som under helåret 2014 enligt Balearernas Naturvårdsmyndighet (Ibanat). Orsaken till bränderna är till största delen oaktsamhet och olyckor (59%), mer än var fjärde är anlagd. Bara 4 % har oförklarliga orsaker. Det värsta året på många år var 2013, då en stor brand rasade i Tramuntanabergen och omfattade 2335 hektar.

Totalt budgeterar regionalregeringarna i Spanien 700 miljoner euros per år för att både förebygga och bekämpa skogsbränder. På Balearerna avsätts 7,8 miljoner euros varav 2,2 miljoner används i ett förebyggande syfte.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS