Bränder under 2016

Under förra året var det 113 bränder på Balearerna, mer än dubbelt så många som året innan.

Totalt omfattades 230 ha, varav cirka 40% skog, resten var gräs-och vassbränder. Miljömyndigheten konstaterar att trots ett mycket torrt år, var antalet bränder inte alarmerande.

Den orsakade skadan var en tredjedel av de sista 10 årens snitt.

Knappt hälften av bränderna orsakades av vårdslöshet eller olycksfall.

De största bränderna var i Petra i augusti då 45 ha drabbades, i Albufera (36 ha) och i Arta (23 ha). Samtliga var anlagda.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS