Bristyrken i Spanien

SvetsareMallorca

Arbetslösheten är hög i Spanien, runt 15 procent.

Men är du en duktig och erfaren svetsare är det lätt att få jobb. Samma sak gäller för hantverkare, elektriker och mekaniker. I topp bland bristyrkena.

Det står att läsa i en rapport från det amerikanska bemanningsföretaget Manpowergroup Inc, som också finns i Spanien. De har tagit fram en tio-i -topplista över bristyrken.

Högt upp på listan hittar vi också chaufförer inom byggverksamhet, varudistribution och publika transporter.

Och litet längre ner finns erfarna fabriksarbetare och kvalificerad säljpersonal.

Men folk med akademiska meriter?

Jo, företagen har svårt att anställa revisorer, jurister och folk som kan bedöma företag, aktier och andra värdepapper. Och naturligtvis är IT-specialister också en bristvara. Platssiffra fem.

Inte fullt så besvärligt är det att fylla vakanser inom företagsledningarna. Sist på listan.

Av de tillfrågade företagen säger vart fjärde att det är problem att hitta rätt kompetens.

Under lågkonjunkturåret 2011 hade bara vart tionde bekymmer att anställa en lämplig person.

Och stora företag har svårare att locka till sig duktigt folk än de riktigt små.

Manpower slutar med en uppmaning: du måste hela tiden bättra på dina kunskaper. Annars halkar du efter i den tekniska utvecklingen.