Britvid utvidgar!

Många skandinaver som bor på Mallorca har ett särskilt gott öga till en livsmedel- och servicebutik i Santa Catalina. Att affären, Britvid, ägs av ett brittiskt par har inte förändrat saken att många av oss Mallorcasvenskar kallar den för ”Svenskaffären”. Och snart ska det bli ännu ”svenskare”! Så häng med i svängarna nu.
Nyligen tog Britvid över en telekombutik alldeles i närheten. Den butiken har man nu snyggat upp och fortsätter att driva med fokus på telekommunikationer (bland annat som ombud för Masmóviles). Längre ned på gatan Sant Magi har Britvid skaffat en ny lokal där det nu grejas och byggs om. När denna lokal står färdig kommer televerksamheten att flyttas dit och nuvarande telebutik kommer att byggas om, inredas och utrustas till den Nya Svenskaffären. OK, skandinavisk då.
Allt beräknas vara klart i slutet av september. Till dess drivs verksamheten vidare som vanligt i den ”gamla” lokalen.
foto: Morgan Skantz

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS