Budgeten 2019

Budgetarbetet är i full gång enligt Balearernas finansminister, Catalina Cladera.

Tyvärr något försenat.

Det beror på att diskussioner med centralregeringen i Madrid, om skatter och avgifter, fick ett tvärt slut när regeringen Rajoy blev bytt till regeringen Sanchez. De är naturligtvis igång igen med en bättre förståelse mellan parterna eftersom bägge nu tillhör vänstersidan av politiken.

Det är en viktig budget för Balearerna eftersom det är val till regionen i maj 2019.

Cladera säger att turistskatten inte ska höjas.

Däremot kommer troligen två nya skatter att införas, en på hyrbilar och en på miljöföroreningar orsakade av företag.

I budgeten kommer en ny utgiftspost att finnas. Ett hyresbidrag för ungdomar mellan 18-35 år som hyr en lägenhet i Palma. Högst 40% av hyran kan man få i bidrag och max 220 euros per månad. Utgiften i regionens budget är maximerad till 250 000 euros.

Skatten på höga inkomster som introducerades 2015 kommer att vara kvar, liksom stämpelskatten vid köp och försäljning av fastigheter.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS