Bullerproblem för flyget

bild: Creative Commons CCO

Det statligt dominerade börsbolaget Aena äger flygplatser runt hela Spanien. Så även Mallorcas flygplats, Son Sant Joan.

Den starkt ökande trafiken på flygplatsen gör den till Spaniens mest lönsamma tillsammans med Barcelona.

Med tidvis mycket intensiv trafik följer också problem med buller för boende under luftkorridorerna till landningsbanan. Palma stad vill därför se ett flygförbud under natten.

Nu ansluter sig också Palmas hyresgästförening till kritiken av flygplatsen. Föreningens ordförande Joan Forteza säger att bullret är ”outhärdligt” med en landning eller start var 54 sekund. Under högtrafik på dagen.

Värst drabbade är boende i Coll d´en Rabassa och Sant Jordi.

Aena slår ifrån sig.

I senaste årsberättelsen skriver man att reducering av buller och minskade utsläpp av koldioxid är högprioriterade områden.

Varje år blir runt 20 000 bostäder, skolor, daghem och vårdinrättningar i Spanien ljudisolerade på bolagets bekostnad.

Sedan år 2000 har man investerat över 300 miljoner euro i bullerdämpande åtgärder.

I Coll d´en Rabassa är 1 346 bostäder och lokaler berättigade till ljudisolering enligt Aena. Joan Forteza vill tredubbla antalet.

Bägge parter gör sina egna bullermätningar i området, men på skilda platser. Resultaten går starkt isär. Och här står parterna för ögonblicket.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS