Byggindustrin återhämtar sig

Festen tog slut 2008 – ett tvärstopp för en överhettad byggkonjunktur i Spanien.

Tusentals företag i konkurs och en snabbt växande arbetslöshet som spred sig till andra delar av ekonomin.

Inte så konstigt, byggindustrin var ju själva lokomotivet i det spanska näringslivet.

Bara i byggsektorn försvann en halv miljon jobb under 2008.

Efter sju magra år spirar optimismen på nytt. Överskottet på bostäder sjunker, hushållens inkomster ökar och räntorna är låga. Bäddar för ett ökat bostadsbyggande.

Lägg till detta eftersatta investeringar i infrastruktur och stora satsningar på exempelvis höghastighetståg, så blir bilden allt ljusare.

Aktiemarknaden är känslig för trendbrott: aktiekursen för ett ledande byggföretag som Ferrovial har de senaste tre åren stigit med över 30 procent.

Ett tydligt tecken på ett bättre affärsklimat.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS