Coronavirus – läget

coronavirus Mallorca

bild: ECDC

Nu är det tre veckor sedan vi skrev om läget för covid-19 på Mallorca.

Myndigheterna har börjat känna oro för ny smittspridning. Man ser att flera invånare och turister glömmer att följa reglerna om social distans och inga folksamlingar.

Därför vill man införa ett krav på ansiktsmask för samtliga som är äldre än 6 år. Munskyddet ska bäras när man vistas på allmän plats.

Under de här tre veckor har fyra nya dödsfall inträffat – totalt har 228 avlidit på Balearerna.

Fler fall av smittade har hittats genom smittspårning och PCR-tester.

För tre veckor sedan rapporterade vi om 2 300 smittade och i dagsläget finns 2 350. Varav 1 200 är botade. Smittspårningen har bland annat lett till tre familjer som tillsammans hade 14 personer som gav positivt svar på testen.

Just nu finns 139 sjuka i Covid -19. Av dessa finns 23 på öarnas sjukhus varav sex på avdelningar för intensivvård. För närvarande inga sjuka på äldreboenden.