Coronavirus – läget

coronavirus Mallorca

bild: ECDC

Flera nya smitthärdar har uppstått i några spanska regioner men Balearerna fortsätter att klara sig bra.

Här finns 122 aktiva fall, varav 21 på sjukhus och tre på intensivvård. Under hela pandemin har drygt 2 400 blivit smittade och 230 avlidit.

De nya smittfallen i landet finns framförallt i Katalonien, Aragonien och Baskien. Här har myndigheterna infört karantän i vissa områden.

Cirka hälften av de smittade är asymtomatiska. Det innebär att de inte har symtom själva (hosta, feber, trötthet) men kan föra smittan vidare.  Vanligtvis hittas de via testning.