Coronavirus -läget

coronavirus Mallorca

bild: ECDC

En tredje våg

Samtidigt som antalet fall med pågående smitta går ner nu under andra vågen så förbereder ansvariga sig för en tredje våg. ”Vi vet inte när men vill inte bli överraskade” förklarar öarnas hälsominister Maria Antònia Font.

– Kommer den innan december eller under julen eller efter julen som en konsekvens av firandet, oavsett när, vi vill vara förberedda.

Sjukhusläget

I mitten på september fanns det 458 patienter på öarnas sjukhus som blev behandlade för coronavirus. En månad senare är det 161.

I genomsnitt tillbringar en coronapatient 6 dagar på sjukhus idag, tidigare behövde de stanna 12 dagar säger ansvarig smittskyddsläkare Javier Arranz. Under landets karantän låg patienterna på intensiven i snitt 25 dagar för att tillfriskna. Idag behöver de 16 dagar.

Per den 14 oktober fanns på Balearerna 161 patienter inlagda för coronarelaterad vård på sjukhus (minus 24 sedan förra veckan) varav 40 för intensivvård. I april när läget var som värst låg 115 patienter på intensiven. Trycket på vården fortsätter att minska.

Läget på skolorna

En månad efter att skolorna har börjat en ny termin finns cirka 600 barn som är smittade av totalt 155 000 elever. Två ligger på sjukhus med milda symtom, övriga sitter i karantän i hemmen.

Nya smittade och dödsfall

Den senaste veckan (8 -14 oktober) har drygt 800 nya smittade fall hittats.

Enligt WHO ska antalet nya smittade under en tvåveckorsperiod vara färre än 50 per 100 000 invånare (5%) för att man ska anse att viruset är under kontroll i samhället. Om siffran överstiger 50 anses smittan öka. På Balearerna är den 6,3% per 14 oktober.

Totalt har cirka 15 800 som drabbats av coronaviruset sedan utbrottet i började av februari 2020.

Under veckan har ytterligare 12 personer avlidit med Covid-19. Totalt är det 332 dödsfall på öarna.