Dagens bild

Under stormen Glorias besök, tre dagar i januari, märktes det tydligt!  Vi är beroende av omvärlden för våra färska råvaror.

Balearernas Jordbruksdepartementet informerar om att 85% av allt kött, grönt och frukt kommer utifrån, det vill säga från spanska fastlandet eller ett annat land.

Det vill departementet ändra på – eftersom närodlat är bättre för miljön, ger fler jobb och bättre råvaror.

Foto: Ultima Hora