Dagens bild – Pollença

Pollensa Mallorca

Dagens bild är tagen från Puig Maria med ovanligt klart väder.

På 900-talet kom de första morerna från Nordafrika till Pollença. De byggde upp bevattningssystemet och utvecklade jordbruket.

Men de var långt ifrån först.

Lämningar har hittats från människor ända tillbaka till 2 000 år före vår tideräkning.

foto: Björn Petter Ulvaer