Den viktiga återvinningen

Balearernas öar utgör tillsammans en landyta något större än Halland. Permanent bor på öarna drygt en miljon människor. Därutöver väljer varje år runt 13 miljoner att komma hit för att turista och njuta av sol, bad, kulturella upplevelser och sporta.

Anstormningen ställer höga krav på miljöarbetet. Och en viktig komponent är hanteringen av allt vi lämnar efter oss som konsumenter.

Sopor.

I Balearernas miljöarbete finns ett tydligt fokus på återvinning. Den årliga återvinningen av sopor är 35 000 ton eller 32 kilo per innevånare.

Regionregeringen har precis träffat ett nytt avtal med Ecoembes – ett ideellt företag med inriktning på återvinning av förpackningar.  Verksamma över hela Spanien.

Avsikten är att de närmaste åren stärka samarbetet inom regionen vad gäller miljö och återvinning. Avtalet betyder också satsningar på utbildning och information i miljöfrågor.

Och satsningen på miljön skapar runt tusen nya jobb.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS