Dödsfall

Spaniens byrå för statistik, INE, har sedan 1980 redovisat antalet döda totalt under ett år. Bilolyckor och självmord redovisas separat.

De senaste siffrorna gäller 2014, då antal dödsfall var 395.830. Av dessa hade 1 873  omkommit i bilolyckor och 3 910 begått självmord.

Antalet omkomna i trafiken har minskat sedan 2007 då man införde ett prickningssystem för bilförare. Spanien har 2014 ett dödstal när det gäller bilolyckor på 4,0 per 100.000 invånare, Sverige har 2,8.

Kurvan för självmord i Spanien har stadigt pekat uppåt sedan 1980. Under 2014 ökade självmorden i Spanien för tredje året i rad. Antalet självmord är dubbelt så stort som omkomna i trafiken. Per 100 000 invånare tar 8,4 personer sitt liv. I Sverige är siffran nästan dubbelt så hög, 15,6.

De nordiska länderna har haft höga självmordssiffror länge och därför satsat på åtgärder i olika former. I Spanien finns inget åtgärdspaket att ta till när man märker att någon funderar på att ta sitt liv.

– Att skylla på den ekonomiska krisen är ett för lätt argument, säger en psykiatriker specialiserad på självmordsförsök vid Sant Pau sjukhuset i Barcelona. Och fortsätter: Vi måste börja jobba med ett förebyggande program. Självmord är fortfarande tabu att tala om.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS