Dyrare resor och hotell

Priset för flygresan beräknas gå upp med 4% och hotellpriset upp 5,3 % i genomsnitt.

Den prognosen för 2018 har Global Business Travel, ett bolag inom American Expresskoncernen, lämnat för Spanien.

Spanien är, enligt deras mening, ett av de EU-länder som kommer att få största kostnadsökningen.

Alla regioner i världen kommer att ha ökningar i kostnaderna för flyg, hotell och biluthyrning.

Det beror på att ekonomin går bättre och fler har råd att resa.

Genomsnittliga flygpriset kommer att gå upp, det finns en stor efterfrågan. Korta distanser upp 2,2% och långa upp 3%.

Hotellpriset går också upp beroende på standardhöjningar och stor efterfrågan.

Snittet i världen tror man blir 2,7% medan spanska turister får räkna med en höjning på 5,3%.

Världens biluthyrare kommer också att höja sina priser efter flera års stillastående priser eller nedgång.

Ökningen kommer att bli liten beroende på hård konkurrens på marknaden.

One Response to “Dyrare resor och hotell”

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS