Efterfrågade yrken

biomedicin Mallorca

foto: Ultima Hora

Vilka yrken är efterfrågade på Mallorca och vilka kommer framöver?

Under 2020 var det naturligtvis en krympande efterfrågan på arbetskraft på grund av pandemin.

Men undantag fanns.

Trots pandemi och utegångsförbud har renoveringar och nybyggnader inte stannat upp. Överallt borras, slipas, grävs och fraktas det. En hel del av det som syns är offentliga arbeten i framförallt infrastruktur. På privata sidan är det fastigheter som renoveras eller byggs från början.

Därför är murare och byggnadsarbetare mest efterfrågade bland män.

Hos den kvinnliga arbetskraften letades det mest efter städare, expediter och servitörer.

Balearernas Universitet (UIB) har gjort en prognos över vilka nya branscher som kommer att öka sin efterfrågan mest på arbetskraft de kommande tio åren.

Omvårdnad – när fler kvinnor är på arbetsmarknaden behövs hjälp att ta hand om äldre och barn under tre år. Efterfrågan gäller utbildad personal.

Digitaliseringen – datoranvändning och nya teknologier ska utvecklas för att användas på nya områden. Mjukvara till turistindustrin är ett exempel.

Energiöverföring – att ta fram lösningar för vårt framtida energibehov är högt prioriterat, inte minst på Balearerna. Allt som minskar koldioxidutsläppen är intressant och EU:s fonder kan stötta finansiellt.

Biomedicin – idag finns flera företag här som arbetar med forskning för att hitta en behandling av olika cancersjukdomar och bland annat njursten.

På tio års sikt kommer naturligtvis turismen att fortsatt ha det största behovet av arbetskraft.