Eftersatt inspektion

Spaniens kommuner ska göra en teknisk undersökning av fastigheter som är 50 år gamla, enligt en lag från 2011.

Det betyder inspektion av bärande delar, fasader och tekniska installationer. Allt för att säkerställa ett fortsatt tryggt boende.

Palma har svårt att följa lagen. För drygt ett år sedan skulle knappt 5 000 fastigheter ha granskats, men hittills är bara drygt 20 procent av inspektionerna avklarade.

Förseningen har främst två förklaringar.

Om fastighetsägaren motsätter sig inspektionen så mal de juridiska kvarnarna långsamt. Det kan ta upp till fyra år att få ett föreläggande från domstol.

För det andra har kostnaden för kontrollen i det närmaste fördubblats. Så fastighetsägare med svag ekonomi gör allt för att undvika en teknisk inspektion.

Tolv procent av fastigheterna som granskats får anmärkningar som i sin tur betyder ytterligare utgifter.

Sämre fastighetsekonomi och bristande underhåll ger i längden knappast ett tryggt boende. Och just trygghet är lagens syfte.

Därför undersöker nu Palmas styrande former för finansiellt stöd till fastighetsägare med pressad ekonomi.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS