El till kryssningsbåtar

Hamnen Palma Mallorca

Efter Barcelona är Balearerna och främst Palma populäraste målet för kryssningsfartygen i Medelhavet. Över 800 gånger årligen angör fartygen med över två miljoner turister någon av öarnas fem hamnar.

Till stor fördel för Balearernas ekonomi men till stor nackdel för miljön. Fartygen smutsar ner luften ordentligt under tiden vid kaj.

Den miljöaspekten fick en ordentlig genomlysning för ett par år sedan.

Tyska miljöorganisationen NABU (Naturschutztbund – Nature And Biodiversity Conservation Union) kontrollerade i slutet av augusti 2017 luftkvalitén vid kryssningsfartygens kajplatser i Palma. I samarbete med miljöorganisationer på Mallorca som GOB och Amics de la Terra.

Först innan fartygen löpt i hamn och i nästa steg när de ankrat upp.

Ur miljösynpunkt blev resultatet nedslående.

Mängden skadliga partiklar i luften steg mycket kraftigt, när fartygen nått kaj. Till nivåer som är ohälsosamma för människan på sikt. Hävdar de ansvariga för mätningen.

Miljöboven är fartygens dieselmaskineri. De måste hela tiden arbeta för fartygens elförsörjning. Med förorenad luft i hamnen som följd. Och störande motorbuller.

Nu kan en ändring vara på gång.

Miljöminister Marc Pons vill bygga ut hamnarnas elkapacitet så att den täcker fartygens behov vid kaj. Då kan dieselmotorerna vila under uppehållet.

Pons förslag ska nu studeras vidare som ett led att minska kryssningsfartygens negativa inverkan på miljön.