En dyster centralbank

Spanska riksbanken Mallorca

Foto: CC0

Chefen för Spaniens centralbank heter Pablo Hernández de Cos. Mitt i all lättnad att landet kan släppa på sina restriktioner är han fortsatt bekymrad.

Minst sagt.

Inte över smittläget – det ljusnar ju – utan för landets sargade ekonomi i spåren av pandemin.

Spaniens valda strategi – att stänga ner landet nästan helt i drygt tre månader – får på det ekonomiska planet svåra konsekvenser. De Cos tror att först om tio år är den spanska ekonomin på fötter igen.

Vid förra krisen 2008 räckte det med halva tiden innan det ekonomiska maskineriet började tuffa på igen.

Den stora proppen i arbetet att komma upp på banan är landets statsskuld. Från 2008 har den vuxit runt tre gånger eller med 800 miljarder euro. Utslaget på varje spanjor gör det 17 000 euro. På några få år gick Spanien från ett land med starka statsfinanser till att vara ganska skuldsatt.

de Cos flaggar för att statsskulden i år stiger till närmare 24 000 euro fördelat på varje spanjor. Eller till 120 procent av landets totala inkomster.

Så nu tror centralbankschefen att spanjorerna står inför en ny period med skattehöjningar och nedskärningar i den sociala välfärden.

I spåren av coronan.