Eurowing utökar

Eurowings Mallorca

Wikimedia Commons

Efterfrågan från tyska turister har minskat något de senaste åren. Trots detta är de den största turistgruppen på Mallorca.

Nu bedömer Lufthansas lågprisbolag Eurowing att intresset ökar inför kommande lågsäsong.

De har beslutat höja antalet flighter till Palma under vintern 2018 – 2019. Planen lyfter från Nürnberg, Salzburg, Basel och Hamburg.

Antalet flygstolar som Eurowing erbjuder kommer att tredubblas under kommande lågsäsongen.