Extra mycket pricken över i

Talesättet Pricken över i betyder ju att något blir slutfört med finess, så två prickar över i borde betyda att något blir slutfört med dubbel finess.

Men riktigt så enkelt är det inte.

Vi svenskar är ju vana vid att sätta två prickar över vokaler. Vi sätter dem över ett A och vips får vi ett Ä, eller vi sätter dem över ett O och gör det till ett Ö.

Men när vi stöter på prickar över andra vokaler blir vi tveksamma – vilken funktion har de där prickarna egentligen. Ska i:et i de katalanska orden reïna (drottning) och raïm (druva) uttalas på ett nytt sätt?

Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Trema, som prickarna heter, används i språk med diftonger för att markera att just här ska det inte vara en diftong.

Tecknet används frekvent i katalanskan men också i afrikaans, grekiska, franska, galliciska och nederländska. Tremat markerar att två på varandra följande vokaler ska vara två separata stavelser. Så bynamnet Montuïri ska uttalas [montui:ri] och galiciskans caïamos ska uttalas [kai:amos]. Vokalen med trema ska alltså uttalas trots att den följs av ytterligare en vokal.

Våra egna välkända Ä och Ö är däremot inte treman utan bara ett tillskott till det befintliga alfabetet. De, och flera andra konstiga bokstäver, kallas istället för diakritiska tecken och det är en helt annan historia.