Facit från en gratistunnel

Biltunnel Mallorca

Foto: Ultima Hora

Nu har det gått ett år sedan det blev gratis att åka genom tunneln till Sóller. Fram tills dess hade den varit dyrast i Spanien.

Fast gratis blir det aldrig. Pengar till det viktiga underhållet kommer från Consell de Mallorcas (Landstingets) skattkista.

Att ta steget från dyrast till ingen avgift alls för bilisterna väckte en livlig debatt. Kritikerna såg framför sig ett pittoreskt Sóller som skulle översvämmas av besökare, en växande brottslighet och dessutom skulle jobben bli färre.

Alltså inte idylliskt längre.

Men så blev det inte. Lika många fordon åker genom tunneln idag, som när den var Spaniens dyraste.  Ungefär 7 000 varje dag. Precis som tidigare är besökarens första bekymmer att hitta en parkeringsplats.

Och brottsligheten har inte ökat.

Consell de Mallorca ser ljust på tunnelns framtid.  De kommer att satsa 29 miljoner euro för att göra den ännu säkrare. Viktigaste projektet är att skapa en servicetunnel som kan användas vid evakuering.

Sóllers borgmästare, Jaume Servera, är mycket nöjd med den tullfria tunneln.

“Under lågsäsongen i fjol har fler mallorkiner besökt oss och vi känner oss nu jämställda med andra samhällen på ön”.