Färre bilar

foto: Ultima Hora

Den vackra strandpromenaden i Palma, Paseo Maritimo, blir snart ännu mer lockande.

Beslut är taget att minska trafiken. Idag kan du promenera eller cykla längs havet, lyckligt separerad från – men ändå granne med – oftast stressade bilister.

Paseo Maritimo rymmer nämligen tre trafikfiler i vardera riktningen och är en pulsåder i Palma.

Trafikplanerarnas mål är att sänka trafikhetsen och gynna gående. Medlet är att krympa antalet filer från tre till två i vardera riktningen och plocka bort parkeringsplatser längs gatan. Så färre filer byts ut mot bredare trottoarer och en trafik som måste anpassa sig till ett mindre utrymme. Med förhoppningen att bilisterna väljer en annan resväg.

Långt ifrån hela Paseo Maritimo berörs. Aktuellt projekt sträcker sig från Auditorium till Monseñor Palmer.

Men en viktig början för ett ännu mer promenad- och cykelvänligt Palma.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS