Färre fattiga

EAPN (European Anti-Poverty Network) är ett nätverk som sträcker sig över 31 länder i Europa. Syftet är att kämpa mot fattigdom och social utslagning. Nätverket får stöd av EU- kommissionen.

Regelbundet publicerar EAPN rapporter om fattigdomen i medlemsländerna. I sin definition av ”fattigdom” följer man EU:s rekommendation som är relativ. Enkelt betyder den att du är fattig om din inkomst är högst 60 procent av genomsnittsinkomsten i samhället du lever i.

Går vi tillbaka till 2014 så låg knappt var fjärde person (23,8 %) på Balearerna under fattigdomsstrecket. Det betyder att 263 000 människor levde under knappa, ekonomiska förhållanden. Och det var ändå den lägsta siffran på fem år!

Vändningen i Balearernas ekonomi och den snabbt fallande arbetslösheten har kraftigt tryckt ner antalet behövande.

Förra året var andelen fattiga 15,5%, en förbättring från drygt 19 procent 2015. Eller uttryckt på ett annat sätt – under 2016 kunde 40 000 personer lämna knapphet och risk för social utslagning.

Ingen annan region i Spanien kan peka på en snabbare minskning av fattigdomen.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS