Färre filer på Paseon

foto: Ultima Hora

Paseo Marítimo i Palma är en udda mix av skön strandpromenad och bullrig motorväg. Successivt under åren har bilarna fått bre ut sig och idag löper trafiken i tre filer i vardera riktningen.

Varje dag passerar 20 000 fordon läng Paseon. Som stiger till 24 000 bilar under sommarmånaderna.

De som promenerar har fått tränga ihop sig.

Sedan något år finns konkreta planer att vrida utvecklingen i en riktning som gynnar gående på bekostnad av trafikanter. Med andra ord: färre filer för bilarna och istället en aveny med träd och generösare utrymme för gående och alla som bor där.

Ändringen av Paseo Marítimo sträcker sig från Avenida Argentina till Porto Pi. Sträckan är drygt två kilometer lång. Den ursprungliga planen var att bara krympa en mindre del från tre till två filer.

Nu har man tänkt om och plockar bort en fil i vardera riktningen hela vägen från Av. Argentina till Porto Pi. Det betyder samtidigt att kostnaderna mer än fördubblas – från åtta miljoner euro till tjugo.

Arbetet med Paseo Marítimos förvandling från drag av motorväg till mer av ett gång- och cykelstråk kommer att pågå under hela nästa år.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS