Fattiga och rika

På Balearerna råder hög grad av ojämlikhet när det gäller privatpersoners ekonomi. Klyftan mellan fattiga och rika har dessutom ökat under senare år enligt Gestha, den tekniska avdelningen hos Skattemyndigheten. Situationen efter en genomgång av samtliga deklarationer på Balearerna för inkomståret 2012 visar följande:
Av de allra rikaste bidrar 20 procent med hela 33,1 procent av de totala skatteinbetalningarna. Bland de allra fattigaste bidrar motsvarande 20 procent med endast 6 procent av inbetalningarna.
Det finns en skala från 0-1 (Gini-index) där 0 symboliserar jämlikhet och 1 högsta grad av ojämlikhet. Enligt denna skala hamnar Balearerna på 0,25. Genomsnittet för Spanien ligger på 0,32. Den största ojämlikheten råder i Madrid, som landar på 0,43.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS