Fler badande räddade

Badincident Mallorca UH

bild: Ultima Hora

Under årets sommar har badvakterna på Balearernas räddat 40 personer från att drunkna.

Det är dubbelt upp mot både 2020 och 2019, då 15 respektive 19 personers liv räddades.

En förklaring är, enligt ansvarig myndighet, att fler vakter fanns på plats i år, totalt 472 mot förra årets 387. De kunde också agera snabbare för att hindra att badgästerna fick hjärt- och andningsstillestånd.

Trots detta är det tyvärr några som avlider i samband med bad, i år var det 24 personer, fem fler än 2020.

Totalt har 1 150 räddningar utförts av vakterna, de flesta på grund av havsströmmar och höga vågor.

Dessutom har vakterna tagit hand om 32 000 brännskador orsakade av maneter.