Fler bostäder

Byggnadsarbete Mallorca

Sedan 2014 ökar bostadsbyggandet stadigt varje år på Mallorca.

Just nu färdigställs knappt 2 000 en- och flerfamiljshus på ön.

Och utsikterna fortsätter att vara ljusa för bostadssökanden. Nästan 2 500 tillstånd för nya hus och lägenheter till ett värde av knappt en miljard euro är klara.

Lägger vi till Menorca och Ibiza blir det knappt 3 300 nya bostäder på Balearerna i år.

Med systeröarna stiger bostadsinvesteringarna till nästan 1,25 miljarder euro. Men det är bara två tredjedelar av vad som investerades i bostadsmarknaden 2006.

Och beviljade byggnadstillstånd 2007, alltså året före fastighetskraschen, var hela 15 500! Mot dagens knappa 3 300.

Inte undra på att bakslaget i branschen blev så starkt 2008.

Nu skiftar också byggandet karaktär.

För första gången på fem år blir det fler lägenheter än enfamiljshus. En bidragande orsak är det kommer att byggas fler bostäder för människor i en trängd social och ekonomisk situation.

Med pengar från turistskatten.