Fler fattiga i coronans spår

Fattig Mallorca

Är din årsinkomst strax under 9 000 euro så lever du på fattigdomsgränsen i Spanien.

Och där befinner sig nästan 11 miljoner spanjorer efter coronautbrottet. En ökning på kort tid med 700 000 personer, då arbetslösheten stiger mot 20 procent.

En studie från hjälporganisationen Oxfam visar, knappast överraskande, att redan fattiga är de som drabbas hårdast av pandemin. Och i majoritet är kvinnorna, ofta unga och med invandrarbakgrund.

Av de suveräna regionerna råkar Balearerna värst ut.

Här ökar de fattiga procentuellt mest i hela landet med sina nästan 12 procent. Eller efter en försiktig uppskattning med drygt 30 000 personer till totalt runt 270 000. Av en befolkning på 1,2 miljoner.

Som en kontrast.

Spanien har 25 miljardärer. De har lyckats bygga på sin samlade förmögenhet från mitten av mars till början av juni med drygt 19 miljarder euro. Allt enligt den amerikanska affärstidningen Forbes.

När coronan härjade som värst.