Fler filer och lägre fart

Bilköer Mallorca

Foto: Ultima Hora

Ringvägen runt Palma, Vía de Cintura, byggdes för att avlasta trafiken i centrum.

1990 invigdes ringvägen men den skisserades redan i början av 1970-talet.

Med successivt tätare trafik till och från Palma blev ringvägens kapacitet allt mer ansträngd. Vägavsnitten med två filer i vardera riktningen blev därför tre 2011.

Sedan följde några lugnare år när den ekonomiska krisen härjade som värst.

Men när öns ekonomi återhämtade sig för tre – fyra år sedan, så var trängseln tillbaka. Trots tre filer och på vissa sträckor till och med fyra. Idag kör 180 000 fordon på Vía de Cintura under ett dygn.

Med långa köer och stress har dessutom olyckorna skjutit i höjden.

Ingen borde bli förvånad att det är trångt på ringvägen. Mallorca, något större än Gotland, hade nästan 770 000 registrerade fordon i slutet av förra året. På Gotland fanns drygt 40 000.

Och på sommaren rullar också 100 000 hyrbilar.

Så nu är det dags för nya utbyggnader av ringvägen. Den här gången breddas på- och avfarter. Det gör man genom att minska bredden på befintliga två filer och skapar därigenom ytterligare en.

När filerna smalnas av sänks klokt nog högsta tillåtna hastighet från 120 kilometer till 80. Tyvärr gäller sänkningen inte hela Cinturan.

Vägarbetena kommer att ske på natten och beräknas starta efter jul.