Fler fontäner med dricksvatten

dricksvatten Palma

Under sommaren 2019 fick Palma sina första fontäner för dricksvatten, där du kan hämta vatten.

Helt gratis.

Du hittar dom på Plaça Mercat, Plaça Pere Garau och Calle San Miguel i hörnet vid Calle Oms.

Nu kommer ytterligare 30 fontäner utspridda över hela Palma.

Det kommunala bolaget Emaya ska sköta installationen. Bolaget ansvarar för vattenförsörjning, sophämtning och städning i kommunen.

Vattnet i fontänen är filtrerat en extra gång och har därför mindre klorsmak, till skillnad från kranvattnet hemma.

I de nya fontänerna ska det finnas möjlighet att dricka även om du inte har en flaska med dig. Dessutom ska hunden kunna få sitt vatten.

Syftet är att få oss att dricka mer kranvatten som har hög sanitär kvalitet och är drickbart enligt Emaya.  Resultatet bör bli att vi köper färre plastvattenflaskor som sedan blir till sopor som bolaget måste hantera.

Varje invånare på ön konsumerar 175 liter flaskvatten per år.

 

foto: Ultima Hora