Fler insamlingsplatser

Insamling Mallorca

Återanvändandet av textiler behöver öka av många skäl – bland annat miljömässiga.

Därför har städföretaget i Palma (Emaya) satt ut drygt 100 nya containers för uppsamling av textilier och skor.

De röda lådorna har funnits på Palmas gator sedan 2016 och nu blir de väsentligt fler.

Två välgörenhetsorganisationer, Càritas Mallorca och Fundació Deixalles, ansvarar för sortering och distribution av innehållet.

Vid behov kan de också laga vad som behövs. Det mesta skänks sedan till behövande eller säljs i egna secondhandaffärer.

Insamlingen resulterar i att flera får anställning och andra en social gemenskap, förutom att det ger skor och kläder ett längre liv.

Emaya säger att fortfarande får de alldeles för mycket textiler i hushållssoporna. Vi kan tydligen sortera bättre. De vill att vi lägger skor och kläder i en plastpåse och sluter till den innan vi lägger den i den röda containern.

Mest textilier och skor sorterar vi bort i april, maj och juni.