Fler laddstationer behövs

Laddstationer mallorca

Balearerna fick en ny klimatlag 2019 som sa att öarna skulle vara helt fria från fossila bränslen 2050 och därefter bara använda förnybar energi.

Det hela ska ske med olika delmål bland annat när det gäller fordon.

Inga nya dieselmotorer får användas i något fordon efter 2025. Tio år senare gäller förbudet även nya bensindrivna motorer.

Biluthyrarana ska byta ut sin vagnpark successivt och senast 2035 ska alla uthyrningsfordon vara elektriska.

För att detta ska fungera behövs elektriska laddstationer över hela ön. Idag finns cirka 850 stationer för el- och hybridbilar, samtliga har installerats under de senaste åren.

Branschorganisationer för tillverkare och försäljare av fordon har räknat ut att det behövs minst 8 500 laddstationer på öarna till år 2030 om miljölagen ska uppfyllas. De har dessutom tagit fram förslag till regeringen var de bör ligga.

Redan till 2023 behövs 1 700 stationer och ytterligare 1 000 till år 2025.

Farten på installationer av nya laddningsstationer måste snabbas upp ordentligt för att klara målen.