Fler mandelträd

Bild Ultima Hora

Mandelträden på Mallorca är viktiga för jordbrukaren, turisten, kocken, dietisten, apotekaren och bagaren.

Enligt Wikipedia har mandeln funnits på Mallorca sedan 1765.

Störst producent i världen av mandel är USA som står för nästan 60% av den totala produktion på drygt 2,7 miljoner ton.

Spanien kommer på andra plats med lite drygt 7%.

Under flera år har antalet träd minskat på Mallorca, eftersom mandeln inte varit efterfrågad i tillräcklig omfattning.

Med sjunkande pris som resultat. Så var det under åren 2007 – 2012 då ersättningen till odlaren aldrig var över 1 euro kilot. Under 2009 var det som lägst – 0,387 euro per kilo.

Efterfrågan har ökat igen, särskilt från Asien. Priset förra året var uppe i 8 euro per kilo eller 9 euro om mandeln var ekologiskt odlad.

Nu är det intressant att odla igen, och antalet fruktbärande träd ökar på Mallorca. Både beroende på nyplantering och föryngring.

Under senaste året har en ökning skett med 1 500 ha till knappt 17 100 ha. Dessutom finns fortfarande 6 500 hektar med mandelträd som ligger i träda.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS